Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Pedagogičtí zaměstnanci

Antonín ČERNÝ

Antonín ČERNÝ

Hra na kytaru

Vystudoval na Pražské konzervatoři hru na klavír (u prof. Lva Esche) a hru na kytaru (u prof. Štěpána Urbana).
Absolvoval řadu vystoupení sólových i v různých komorních seskupeních, má několik nahrávek v Čs. rozhlase, byl často členem soutěžních porot kytarových soutěží různých úrovní.
Zkušený pedagog vyučoval v LŠU Praha-Čakovice (10 let), v ZUŠ Chválenická (10 let), v ZUŠ Rokycany (9 let) a především na Konzervatoři v Plzni (od roku 1976 do dneška).
V ZUŠ Chrást učí od roku 2006.

Bc. Alice LIŠKOVÁ

Bc. Alice LIŠKOVÁ

Hra na klavír

Bc. Jaroslava ŠÁLKOVÁ

Bc. Jaroslava ŠÁLKOVÁ

Hra na klavír

Vystudovala hru na klavír na Konzervatoři v Plzni u prof. Jindřicha Durase a pedagogickou fakultu ZČU Plzeň.
Je korepetitorkou Plzeňského dětského sboru (3 roky).
V ZUŠ Chrást učí od roku 1995.

Bc. Marta NEUMANNOVÁ

Bc. Marta NEUMANNOVÁ

Hra na hoboj, zobc. flétnu, HN, PHV

Vystudovala na konzervatoři v Plzni hru na hoboj u prof. Ladislava Rubáše a na na FFUK v Praze teorii a provozovací praxi staré hudby. Hru na barokní hoboj ji vyučoval prof. Aleš Rypan. Absolvovala řadu interpretačních kursů (školitelé A.Davis, P.Thorby, A.Solomon, J.Stivín, P.Holtslag, K. von Heerden, P.Grazzi, M.Stadler).
Spolupracovala se soubory Musica Florea, Naturali Solemnitate, Plzeňská filharmonie, Musica Aeterna, Arena Musicale a dalšími. Natočila několik CD.
Vyučovala na ZUŠ V Jaroměři (3 roky), na ZUŠ B.Smetany v Plzni (1 rok) a od roku 2005 učí v ZUŠ Chrást.

Bc. Petra BRABCOVÁ

Bc. Petra BRABCOVÁ

Zástupkyně ředitelky, hra na flétnu, zobc. flétnu, komorní hra

Vystudovala hru na flétnu na Plzeňské konzervatoři u profesorů Vojtěcha Lindaura a Vladimíra Filipovského a pedagogickou fakultu ZČU Plzeň.
Učila v LŠU Terezie Brzkové v Plzni (1 rok), členkou orchestru opery Divadla J.K.Tyla byla 3 roky, a Karlovarského symfonického orchestru 4 roky. Od roku 1993 je členkou Collegia Fiddle dolce a od roku 2012 je flétnistkou Západočeského hudebního centra.
V ZUŠ Chrást učí od roku 1995.

Bc. Regina Babková

Bc. Regina Babková

Hra na akordeon

Dalibor TOLAŠ

Dalibor TOLAŠ

Pěvecká hlasová výchova

Studoval soukromě u Karla Hanuše, Jitky Švábové, Marie Paříkové a Ivana Kusnjera.
Od roku 1990 sólista opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Během svých angažmá v Ostravě, Ústí nad Labem a Plzni vytvořil na 130 operních, operetních a muzikálových rolí. S BBC orchestrem v Londýně a dirigentem Jiřím Bělohlávkem nahrál živě oratorium Epos o Gilgamešovi Bohuslava Martinů. Zpíval po celé Evropě a v Japonsku. Byl dvakrát nominován na cenu Thalie.
Od roku 2009 učí v ZUŠ Chrást.

Eva Tupá

Eva Tupá

Hra na klavír

Iveta Brychtová

Iveta Brychtová

Hra na housle

Vystudovala hru na housle na Konzervatoři v Českých Budějovicích (1994-95) u prof. Rudolfa Drdly a na Konzervatoři v Plzni (1995-2001) u prof. Jindřišky Holotové.
Je členkou Plzeňské filharmonie (od r.2001) a v ZUŠ Chrást vyučuje od r.2004.

Iveta PROKOPOVÁ

Iveta PROKOPOVÁ

Hra na flétnu, zobc. flétnu, komorní hra

Vystudovala hru na flétnu na Konzervatoři v Plzni u prof. Jany Brejchové.
13 let je zaměstnána jako členka orchestru operety Divadla J.K.Tyla.
Od roku 2000 učí v ZUŠ Chrást.

Jan PROKOP

Jan PROKOP

Hra na trubku, hra na lesní roh

Konzervatoř v Plzni studoval hru na lesní roh u profesora Jiřího Žurka.
18 let je členem Orchestru Divadla J.K.Tyla, 10 let je členem Plzeňské filharmonie.
Je také členem komorního souboru Kvarteto lesních rohů Plzeňské filharmonie.
V ZUŠ Chrást učí od roku 2005.

Jarmila HOLÁTOVÁ

Jarmila HOLÁTOVÁ

Hra na flétnu a zobc. flétnu, soubor Karkulka

Konzervatoř v Plzni ve hře na flétnu vystudovala u prof. Vladimíra Filipovského.
12 let byla členkou orchestru Divadla J.K.Tyla. V ZUŠ Chrást učí od roku 1996.

Kamil KOPŘIVA

Kamil KOPŘIVA

Hra na kytaru

Lucie Kváčová

Lucie Kváčová

vedení Malé muziky

Markéta PAVLÍKOVÁ

Markéta PAVLÍKOVÁ

Hra na klavír (zástup)

Mgr. Irena VÝRUTOVÁ

Mgr. Irena VÝRUTOVÁ

Pěvecká hlasová výchova, komorní zpěv

Na konzervatoři v Plzni studovala sólový zpěv u prof.Svatavy Jirouškové a dále studovala na pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Studium na konzervatoři končila vystoupením s Plzeňskou filharmonií. Při studiu na ZČU získala na mezinárodní soutěži barokní hudby v Kroměříži 2. cenu a za toto ocenění i cenu rektora university.
Zaměstnána je od roku 2003 v operním sboru Divadla J.K.Tyla v Plzni a v ZUŠ Chrást
učí od roku 2004.

Mgr. Jana FRÁNOVÁ

Mgr. Jana FRÁNOVÁ

Hra na klavír

Vystudovala hru na klavír na Konzervatoři v Plzni u prof. Anny Černé a pedagogickou fakultu ZČU Plzeň.
Od roku 2007 je učitelkou ZUŠ Domažlice a od roku 2009 učí v ZUŠ Chrást.

Mgr. Jaroslava ČEJKOVÁ

Mgr. Jaroslava ČEJKOVÁ

Hra na klavír

Vystudovala hru na klavír na Konzervatoři v Plzni ve třídě prof. Pavlíny Vaněčkové a ZČU v Plzni, fakultu pedagogickou.
Byla korepetitorkou Plzeňského dětského sboru, moderátorkou Hitradia FM Plus (9 let). Moderuje vernisáže, plesy a jiné společenské akce.
V ZUŠ Chrást učí hru na klavír od roku 2005.

Mgr. Pavla SLACHOVÁ

Mgr. Pavla SLACHOVÁ

Hra na flétnu, sbor Klokani

Vystudovala Konzervatoř v Plzni, obor zobcová flétna u prof. Julie Brané a
pedagogickou fakultu ZČU v Plzni. Absolvovala interpretační kursy u školitelů
P.Holtslaga a A.Solomona.
Byla členkou souborů Musica dolce, Il bosco di flauti, Vishnu tattva, Ensemble
affabile a Vox imperfecta.
Učila na Gymnaziu Mariánské Lázněpedagogickou fakultu ZČU v Plzni. Učila na Gymnaziu Mariánské Lázně (1 rok) a ZUŠ B.Smetany Plzeň (3 roky).
Od roku 2005 vyučuje v ZUŠ Chrást.

Mgr. Pavla SOVOVÁ, Ph.D.

Mgr. Pavla SOVOVÁ, Ph.D.

ředitelka, příprav. studium, hud. nauka, LDO

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství pro 1.stupeň (specializace hudební výchova). Absolvovala studium na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU (doktorské studium). Působila mj. na Konzervatoři Jaroslava Ježka a na Fakultě pedagogické ZČU.

Miroslava KOMOROUSOVÁ

Miroslava KOMOROUSOVÁ

Hra na klavír

Hru na klavír vystudovala na Konzervatoři v Plzni u profesorů Miroslava Brejchy, Jitky
Hübschmannové a Martiny Reichové.
V ZUŠ Chrást učí od roku 1996.

Renata KLIMEŠOVÁ

Renata KLIMEŠOVÁ

Hra na housle

Roman KAAS

Roman KAAS

Hra na klarinet

Absolvoval Konzervatoř v Plzni u prof. Václava Hrušky.
Krátce učil v ZUŠ Domažlice a ZUŠ Blovice. Od roku 1996 učí v ZUŠ Chválenická v Plzni. Je členem komorního souboru Modus Václava Hrušky a Konrádyho dudácké muziky.
V ZUŠ Chrást učí od roku 2008.

Vilém Stadtherr

Vilém Stadtherr

Hra na kontrabas

Nepedagogičtí zaměstnanci

Alice RACKOVÁAlice RACKOVÁ Mzdy a personalistika, úklid

Anna VYLETOVÁAnna VYLETOVÁ Péče o květiny, pomoc s provozem budovy

Luboš VYLETALuboš VYLETA Topič a údržbář