Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Budova školyAKTUÁLNĚ: V pondělí 27.11. je naše ZUŠ normálně v provozu.

Ale stávku škol a školních zařízení chápeme, požadavky (zejména finance pro nepedag. pracovníky) pokládáme za oprávněné!

Za ZUŠ Chrást Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. (ředitelka)

 

Nezadržitelně se blíží vánoční období. Dovolujeme si avizovat několik akcí:

2.12. Chrástecký advent, kde vystoupí pod vedením p. uč. Výrutové naši žáci a žáci ZŠ Chrást

4.12. od 16.00 Kyšický vánoční koncert

17.12. od 16.00 Mrazík - známá pohádka - v jedinečnm podání muzikálového souboru Karkulka

 

Historie školy


Nabízená výuka

Novinky na ZUŠ

Prázdninové zpravodajství

O prázdninách je důležité nabrat síly, přesto byla naše ZUŠ Chrást leckde aktivní.

Hudba a fantazie

Dolaďujeme poslední přípravy na příměstský tábor Hudba a fantazie, který se ve spolupráci s obcí Kyšice bude konat od 31.

Akce v červnu 2023

Závěr roku je tradičně velmi bohatý na naše akce.

Noc kostelů 2023

Jako každý rok tak i letos řada našich žáků a pedagogů podpořila Noc kostelů: V Chrástu se zapojili naši mladší dramaťáci s p.

Domácí muzicírování

1.6. proběhlo (tentokrát v malém sále Lidového domu v Chrástu) již osvědčené a krásné Domácí muzicírování, kdy spolu hrají zejména členové rodin.

Všechny novinky

Projekty

2022 - 2024 OP JAK

Od 1.9.2022 realizujeme projekt "Hrajeme spolu"

2019 - 2021

Rozvoj školy (Šablony II)