Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Budova školy

 

Máme za sebou úspěšně první čtvrtletí, kdy se nám dařilo prezenčně učit (jen s občasnými výpadky kvůli nemocem a karanténám). Naší prioritou je udržení kontaktu s každým žákem, tak v těchto situacích nabízíme dálkové spojení (nebo je možné se samozřejmě z hodiny omluvit). Moc děkuji, že nám tato spolupráce funguje i v případě karantény nebo respirační nemoci pedagoga.
Důležitou součástí studia jsou žákovská vystoupení: je to “ověření” naučené skladby, písně, trénujeme zvládání trémy a učíme se veřejné komunikaci. Proto chceme - aspoň ve zmenšené míře - přehrávky a koncerty  zachovat (dokud to je možné). I když i zde jsou pochopitelně personální výpadky. 
 
Od 22. 11.2021 jsou vydána nová pravidla pro konání akcí. Účastníci koncertů a přehrávek  jsou povinni se prokázat potvrzením o očkování nebo prodělání nemoci. Osoba do 18 let se může prokázat i aktuálním neg. výsledkem PCR testu. Tato potvrzení budou kontrolována z naší strany pověřenou osobou. Pro děti do 12 let žádné omezení neplatí. Zároveň prosíme všechny přítomné, aby potvrdili svou účast podpisem prezenční listiny se jménem a telefonním kontaktem - pro případ nutného trasování přenosu nemoci, který by mohl potenciálně nastat. Všichni přítomní kromě účinkujících jsou povinni používat respirátory k ochraně dýchacích cest.
 
Budeme se snažit některé akce natáčet, aby byly aspoň dodatečně dostupné pro ty, kteří se nemohli zúčastnit. Věříme, že obtížné období díky spolupráci, vzájemnému respektu a vstřícnosti  opět překonáme.
Děkujeme za pochopení a za respektování výše uvedených pravidel.

 

Pavla Sovová,  ředitelka ZUŠ Chrást
21. 11. 2021

 Historie školy


Nabízená výuka

Novinky na ZUŠ

Kyšický koncert 29.11.2021

Jako každý rok proběhl v předvánoční době koncert v příjemném sálku kyšického KD.

Návrh rozpočtu na r. 2022

V sekci Školní dokumenty vyvěšujeme návrh rozpočtu pro rok 2022.

Kytarové setkání v Plasích

20.11.2021 v Plasích proběhl koncert mladých kytaristů Plzeňského kraje.

Vernisáž v Modrém salónku 14.10.

Ve čtvrtek 14. října 2021 byla vernisáž výstavy Jarní probuzení L.

Absolventský koncert 1.10.2021

V pátek 1.10. v kostele na Jižním předměstí v Plzni proběhl koncert absolventů ze třídy p.

Všechny novinky

Naše ocenění

2010

Nejlepší základní umělecká škola Plzeňského kraje

2009

Nejaktivnější základní umělecká škola Plzeňského kraje