Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Budova školyZákladní umělecká škola Chrást byla původně pobočkou Lidové školy umění v Třemošné. Osamostatnila se počátkem školního roku 1973/74. V průběhu let pak došlo k proměně venkovské školičky v sice nevelkou, ale nikoliv bezvýznamnou obecní instituci. K celkovému počtu 1700 obyvatel Chrástu jsou více než dvě stovky žáků základní umělecké školy v neobyčejně příznivém poměru, pro který nenajdeme v celostátním měřítku příliš mnoho statisticky srovnatelných paralel.

Celá historie

 


Nabízená výuka

Novinky na ZUŠ

7.2.2020 Koncert na počest J.S.Bacha

Srdečně zveme do Exodu do Třemošné.

Otevřená hodina Zpívánek

Zpívánky jsou předmět našeho přípravného studia, které probíhá každý čtvrtek v MŠ Chrást.

Přehlídka chrásteckých kytaristů

13.1.2020 proběhlo komunitně-osvětové setkání v rámci Šablon II.

Schválený rozpočet na rok 2020

V Dokumentech školy je vyvěšen rozpočet pro rok 2020.

Vánoční zpívání na jarmarku

V letošním roce v předvánočním období spojily své síly všechny tři chrástecké školy a připravily velký projekt Zpívání na jarmarku.

Všechny novinky

Naše ocenění

2010

Nejlepší základní umělecká škola Plzeňského kraje

2009

Nejaktivnější základní umělecká škola Plzeňského kraje