Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

O škole

Základní umělecká škola Chrást byla původně pobočkou Lidové školy umění v Třemošné. Osamostatnila se počátkem školního roku 1973/74. V průběhu let pak došlo k proměně venkovské školičky v sice nevelkou, ale poměrně významnou obecní instituci. K celkovému počtu 1700 obyvatel Chrástu jsou více než dvě stovky žáků základní umělecké školy v neobyčejně příznivém poměru, pro který nenajdeme v celostátním měřítku příliš mnoho statisticky srovnatelných paralel.

Činnost se doposud utváří v rámci hudebního oboru, od školního roku 2017/18 zahájilo práci literárně dramatické oddělení. V současnosti jsou širší veřejností vnímány především tři školní soubory - folklórem inspirovaná "Malá muzika z Chrástu", hudebně dramatický soubor "Karkulka" a kvarteto zobcových fléten "Quattro formaggi". Veřejné aktivity školy jsou však pochopitelně ještě mnohem bohatší a účastní se jich téměř všichni žáci školy, někdy již i z přípravných ročníků. Svůj důležitý podíl na zviditelňování školy má bezesporu její erudovaný pedagogický sbor, ale pro úspěšné fungování jsou neméně důležité podmínky, vytvářené škole jejím zřizovatelem.

Tím je obec Chrást, v jejímž kulturním životě je základní umělecká škola významnou součástí. O to pochopitelnější je, že symboliku sepjetí s domovskou obcí vyjadřuje i logo školy. Výtvarně zpracovává motiv chrásteckého viaduktu, o kterém se traduje, že byl projektován autorem jednoho z technických divů světa, pařížské Eiffelovy věže, tedy samotným Gustavem Eiffelem. Bohužel toto tvrzení nemá reálný podklad, takže zůstaňme u toho, že chrástecký viadukt je nevšední stavbou svého druhu a jednou z chrásteckých pozoruhodností.

Škola má velmi aktivně fungující pobočky v Dýšině, v Kyšicích a ve Volduchách. Geografickou blízkostí Plzně je dána užší vazba na kulturní styl velkého města, kterým je pak bezděčně, ale nepochybně ovlivňována celková činnost školy. 

Od listopadu 2007 je Základní umělecká škola Chrást členem Asociace základních uměleckých škol České republiky.

V roce 2009 získala škola titul "Nejaktivnější základní umělecká škola Plzeňského kraje" a o rok později - tedy 2010 - i absolutní titul "Nejlepší základní umělecká škola Plzeňského kraje". Tím došlo ke zviditelnění malé venkovské školy mezi úspěšnými plzeňskými školami. Na tento úspěch jsme v rámci historie školy právem hrdi. Ve vzdělávání základních uměleckých škol jde ale o víc než jsou úspěchy v soutěžích. Cílem naší činnosti je vychovat absolventy, kteří jsou umělecky vzdělaní, umělecké aktivity považují za významnou součást života a disponují takovými znalostmi a dovednostmi, aby se v oblasti umění mohli aktivně realizovat.

Představení školy v roce 2015 (p.ředitel K.Borovička)

https://www.youtube.com/watch?v=sTrlgHq58vY&t=6s