Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

O škole

Základní umělecká škola Chrást byla původně pobočkou Lidové školy umění v Třemošné. Osamostatnila se počátkem školního roku 1973/74. V průběhu let pak došlo k proměně venkovské školičky v sice nevelkou, ale nikoliv bezvýznamnou obecní instituci. K celkovému počtu 1700 obyvatel Chrástu jsou více než dvě stovky žáků základní umělecké školy v neobyčejně příznivém poměru, pro který nenajdeme v celostátním měřítku příliš mnoho statisticky srovnatelných paralel.

Činnost se doposud utváří v rámci hudebního oboru, od školního roku 2017/18 zahájilo práci literárně dramatické oddělení. V současnosti jsou širší veřejností vnímány především tři školní soubory - folklórem inspirovaná "Malá muzika z Chrástu", hudebně dramatický soubor "Karkulka" a kvarteto zobcových fléten "Quattro formaggi". Veřejné aktivity školy jsou však pochopitelně ještě mnohem bohatší a účastní se jich téměř všichni žáci školy, někdy již i z přípravných ročníků. Svůj důležitý podíl na zviditelňování školy má bezesporu její erudovaný pedagogický sbor, ale pro úspěšné fungování jsou neméně důležité podmínky, vytvářené škole jejím zřizovatelem.

Tím je obec Chrást, v jejímž kulturním životě je základní umělecká škola významnou součástí. O to pochopitelnější je, že symboliku sepjetí s domovskou obcí vyjadřuje i logo školy. Výtvarně zpracovává motiv chrásteckého viaduktu, o kterém se traduje, že byl projektován autorem jednoho z technických divů světa, pařížské Eiffelovy věže, tedy samotným Gustavem Eiffelem. Bohužel toto tvrzení nemá reálný podklad, takže zůstaňme u toho, že chrástecký viadukt je nevšední stavbou svého druhu a jednou z chrásteckých pozoruhodností.

Škola má velmi aktivně fungující pobočky v Dýšině, v Kyšicích a ve Volduchách. Geografickou blízkostí Plzně je dána užší vazba na kulturní styl velkého města, kterým je pak bezděčně, ale nepochybně ovlivňována celková činnost školy. 

Od listopadu 2007 je Základní umělecká škola Chrást členem Asociace základních uměleckých škol České republiky.

V roce 2009 získala škola titul "Nejaktivnější základní umělecká škola Plzeňského kraje" a o rok později - tedy 2010 - i absolutní titul "Nejlepší základní umělecká škola Plzeňského kraje". Tím došlo k ojedinělému vklínění malé venkovské školy mezi dlouholeté úspěchy velkých plzeňských škol, což se podařilo už jen o něco větší ZUŠ Třemošná. Jinak tento výsledek nemá obdoby a můžeme být na něj díky skvělé práci našich učitelů právem hrdi.