Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Oficiální název školy

 

Základní umělecká škola Chrást,

okres Plzeň-město,

příspěvková organizace

IČO: 70965951

 

Zřizovatel: Adresa: Telefony: Bankovní spojení: 
Obec Chrást Vilová 289, 330 03 Chrást       377 845 244 (kancelář)   177 462 446/0300  (běžný účet)
http://www.obecchrast.cz/   377 322 095 (chodba před sborovnou)       177 919 354/0300  (účet FKSP) 
      E-mail: 775 243 767 (ředitelka)   
Statutární zástupce:    zus.chrast@gmail.com     
Ředitelka školy Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.          

 

 

 Mapa

(kliknutím přejdete na detail):

Spojení veřejnou dopravou:

http://www.obecchrast.cz/Files/54/Documents/doprava/jízdní%20řád%202014%20od%201.3..pdf

(v uvedeném odkazu platí pro MHD a ČSAD stanice "LD", pro ČD platí stanice "Chrást - zastávka")