Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Nová střecha

V srpnu 2018 proběhla oprava střechy - díky dotaci, kterou získala obec Chrást. V souvislosti s touto prací přibylo v 1. patře budovy nové střešní okno. Děkujeme obci i všem, kteří se na pracích podíleli. Velké poděkování patří našim nepedagogickým pracovníkům - p. Vyletové a p. Vyletovi za přípravu budovy pro školní rok.

Zpět na aktuality