Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

PŘEHLÍDKA KOMORNÍ HUDBY

Stalo se již tradicí, že ke konci školního roku pořádáme Přehlídku komorní hudby ZUŠ Plzeňského kraje. Letošní termín je neděle 27.5.2018 v čase od 14h. a od 16.30h.(dva různé bloky, abychom umožnili účast co největšímu počtu souborů).

Jako v minulých ročnících proběhne Přehlídka KH  v kostele Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině, společně s farní poutí. Opět bude zajištěno pro účinkující občerstvení a můžete se těšit na Staročeský jarmark na dvoře fary.

Přehlídka se koná i letos s podporou  Krajského úřadu Plzeňského kraje. Zájemci o účast vyplní přihlášku, která je ke stažení ve Školních dokumentech a odešlou e-mailem na adresu pbzuschrast@seznam.cz nejpozději do 27.dubna 2018.

 Z kapacitních důvodů mohou každou školu reprezentovat maximálně dva soubory.

Těšíme se na vaši účast.

Petra Brabcová - ZUŠ Chrást

Zpět na aktuality