Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Bohatý prosinec 2023

Program našich předvánočních akcí byl opravdu obsáhlý. připomeňme si to alespoň něco:

 naši žáci potěšili pacienty FN Bory (1.12.) a seniory v Kyšicích (20.12.), zkrášlili rozsvícení vánočních stromků - ve Svojkovicích, Volduchách, Dýšině, Kyšicích - a především v Chrástu, kde 2.12. po vedením p.uč.Výrutové zpívali i žáci základní školy. Kromě toho jsme v prosinci jsme realizovali dalších 11 koncertů a přehrávek!

Zaslouženou pozornost a návštěvnost měla nová premiéra souboru Karkulka  17.12. v chrásteckém Lidovém domě. Pod vedením p.uč. J.Holátové a J.Rouse žáci připravili osobitou verzi známé pohádky Mrazík. Pokud jste ji nemohli navštívit, sledujte náš FB a web - chystáme reprízu.

20.12. soubor Malá muzika znamenitě reprezentoval naši školu i obec v Praze na vánočním koncertě ZUŠ Pštrossova.

Již tradičně 24.12. odpoledne na chrástecké faře ožila betlémská legenda - se zapojením naší p.uč. Švejdové a žáků literárně-dramatického oddělení.

Přejeme krásné svátky a dobrý nový rok 2024!

 

Zpět na aktuality