Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Prázdninové zpravodajství

O prázdninách je důležité nabrat síly, přesto byla naše ZUŠ Chrást leckde aktivní. Např. na MLŠSH ve Valticích šířila dobré jméno školy p.uč. M. Pavlíková. 27.7. 2023 v zámku Nebílovy na hoboj nádherně zahrála naše žákyně K.Peková s p.uč. Neumannovou – v rámci vernisáže výstavy obrazů Rudolfa Riedlbaucha (rodáka z Dýšiné). A ani naše budova o prázdninách zcela neztichla – na přelomu července a srpna zde již počtvrté proběhl příměstský tábor – tentokrát pod názvem Hudba a fantazie. Velký díky patří za spolupráci chrástecké faře, základní škole a pochopitelně také vedoucím: J. Čejkové, M. Švejdové, B. Florianové a E. Egrmajerové. Hlavním organizátorem tábora byly opět Kyšice – obec, která v soutěži Vesnice roku získala letos cenu za práci s komunitou. Moc k tomuto ocenění gratulujeme!!! A rozšiřujeme další spolupráci – žádáme totiž o otevření pobočky v kyšickém Komunitním centru.

V nadcházejícím roce 2023/24 se těšíme na muzicírování a uměleckou práci nejen v Chrástu a na nové pobočce v Kyšicích, , ale
ale i na všech stávajících pracovištích!

Zpět na aktuality