Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Noc kostelů 2023

Jako každý rok tak i letos řada našich žáků a pedagogů podpořila Noc kostelů:

V Chrástu se zapojili naši mladší dramaťáci s p. uč. Švejdovou,

ve Volduchách Noc kostelů organizovala p. uč. Neumannová a účinkovala zde (kromě dalších žáků) Malá muzika,

v Kostelci s p. uč. Babkovou zahráli akordeonisti,

V Dýšině se naše p. uč. Klimešová podílela na organizaci a zapojila některé své žáky.

Zpět na aktuality