Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Školné v roce 22/23

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ ve šk. roce 2022/23 se po domluvě se zřizovatelem nemění. Nově je zavedeno rozšířené studium pro mimořádně talentované žáky.
Příkazy budou rozeslány do 15.9.22
 
Výše školného za pololetí šk. roku:
 
Hudební obor:
Přípravné studium bez nástroje ....... 600 Kč
Přípravné studium s nástrojem (skupinová nebo ind. výuka) ....... 800 Kč
Základním studium .............1100 Kč
Rozšířené studium ..............1500 Kč
Studium pro dospělé ............6500 Kč
 
Literárně dramatický obor:

Základní studium ......... 800 Kč

Zpět na aktuality