Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Absolventský koncert 1.10.2021

V pátek 1.10. v kostele na Jižním předměstí v Plzni proběhl koncert absolventů ze třídy p.uč. J.Holátové: M.Nyklesové, K.Mošnové, A.Jiřincové, M.Huclové. 

Koncert moderovala, korepetovala a za vedení školy absolventům gratulovala p.zást. J.Čejková. Za další doprovod na varhany děkujeme p.prof. Chaloupkové.

 

Zpět na aktuality