Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Důležité sdělení - MO MZ

Vážení rodiče, vážení kolegové, milí žáci,
od 18.9. se i pro základní umělecké školy mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky ve všech vnitřních prostorech školy - včetně učeben. Povinnost se týká žáků dle věku - od 2. stupně základní školy, tj. od 11 let. Pokud je to zvládnutelné, doporučuji roušku i ve výuce mladších žáků. Ochranu úst nebo maximální možné odstupy budeme využívat ve všech skupinách výuky nauky.
 
Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku - zpěv, hra na dechové nástroje. V těchto případech velmi doporučuji dodržení odstupu 2 m. Je možné též využít dálkovou formu výuky - záleží na dohodě mezi učitelem a zákonnými zástupci žáka.
 
Velmi děkuji rodičům, že neposílají do výuky žáky s příznaky respiračního onemocnění.
 
Dále velmi děkuji všem za pochopení, trpělivost, vzájemnou ohleduplnost a vstřícnost - ve vzájemné komunikaci, ve výuce i při našich veřejných akcích (které zatím nerušíme, jen počítáme s dodržovaním podmínek).
 
Pevné zdraví všem přeje

Pavla Sovová, ředitelka ZUŠ Chrást

Zpět na aktuality