Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Preventivní opatření proti šíření respiračních chorob

- dodržujeme zdravotní doporučení (hygiena rukou , rozestupy, dle uvážení a vlastní zodpovědnosti použití roušky),

- ve škole (hlavní budova) je desinfekce, papírové ručníky; třídy budou častěji větrány,

- na pobočkách dodržujeme režim určený vedením příslušné školy,

- výuky se účastní jen žák v dobrém zdravotním stavu; v případě zdravotních obtíží bude učitel studijního zaměření (třídní učitel) kontaktovat zákonné zástupce, kteří pak postupují v součinnosti s praktickým lékařem svého dítěte,

- snahou školy je minimalizovat zdravotní rizika – operativně jsou učitelé připraveni na náhradu nebo realizaci výuky prostřednictvím ICT.

Zpět na aktuality