Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Přijímací zkoušky pro šk.rok 2020/21

Nabízíme studium v hudebním a literárně-dramatickém oboru. (Informace jsou k dispozici ve Školních dokumentech)

Letošní přijímací zkoušky jsou ve dnech 23.6. – 25.6.2020.

 

Přihlášku zájemci vyplní a odešlou v elektronické formě do 15.6. - v IZUŠ (informační systém základních uměleckých škol)

Dostupné on-line na: www.izus.cz. Vytištěnou a podepsanou přihlášku je nutno přinést v papírové formě k přijímacím zkouškám.

 

Termíny zkoušek:

23.6. literárně-dramatický obor ZŠ Chrást 16.00 – 17.00

24.6. hudební obor ZŠ Volduchy 15.00 – 16.30

25.6. hudební obor ZUŠ Chrást 16.00 – 17.30

Zpět na aktuality