Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Info k výuce ZUŠ do konce šk.roku

Výuka ZUŠ je z větší části obnovena od 11.5.

Od 25.5. musíme koordinovat naši výuku s výukou na základních školách, kde působíme. Především z těchto organizačních důvodů distančně a případně konzultačně pokračuje výuka všeobecné hudbní výchovy (nauky). Co se týče souborů, budeme informovat rodiče v červnu.

Zpět na aktuality