Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

11.5. obnovujeme ind.výuku

Od 11.5.2020 obnovuje ZUŠ Chrást individuální výuku za podmínek určených MŠMT a dle domluvy zákonných zástupců (popř. žáků, jsou-li zletilí) a učitelů. Kolektivní předměty zatím neprobíhají.

Na první hodinu musí žák donést čestné prohlášení - formulář je k dispozici zde na webu ve Školních dokumentech, v systému IZUŠ v Dokumentech školy.

Zpět na aktuality