Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Vánoční zpívání na jarmarku

V letošním roce v předvánočním období spojily své síly všechny tři chrástecké školy a připravily velký projekt Zpívání na jarmarku. Byly využity oba sály Lidového domu. Příchozí se nejprve mohli pokochat krásnými výtvarnými pracemi dětí z MŠ. Pastvou pro oči byl i jarmark výrobků žáků ZŠ. Zde jsme si ale mohli úžasné předměty s vánoční tématikou i zakoupit. Zhruba 20 minut před začátkem koncertu ZUŠ zahrála pro vytvoření atmosféry Malá muzika. A od 17.00 začal koncert, kde zazněl klavír, flétna i sólový zpěv. Na závěr programu zazněl zpěv komorní - žáci p.uč. Výrutové uzavřeli celé předvánoční setkání špičkovým přednesem pásma koled za doprovodu p.Z. Ledvinové. Věříme, že alespoň kousek sváteční ztišené atmosféry jsme si všichni odnesli do svých domovů.

 

Zpět na aktuality