Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Mimořádné přijímací zkoušky do LDO

Vyhlašujeme přijímací zkoušky do LDO. Přijatí žáci budou zařazeni do studia od 1.2.2018.

Zájemci si připraví k přednesu zpaměti libovolný text (báseň či prózu). V rámci přijímací zkoušky budou ověřeny elementární pohybové, hlasové a řečové předpoklady, dále schopnost fantazie a představivosti. Do LDO přijímáme uchazeče od 7 do 12 let.

 Přijímací zkoušky se konají:

29.1. 2018 od 16:30 hod., v budově školy základní školy v Chrástu (nám. Legií 26).

 Přihlášku je nutno vyplnit elektronicky v systému IZUŠ. Přihláška je dostupná na:

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

 

Zpět na aktuality