Základní umělecká škola ChrástZákladní umělecká škola Chrást

Advent v Chrástu, Volduchách a Kyšicích

1.12. v 16.15 zahájí Chrástecký advent žáci MŠ a ZŠ za doprovodu p.učitelky R. Babkové. Dále vystoupí Chrástochor, který vede p. zástupkyně ředitelky ZUŠ P.Brabcová. Ve třetí části programu vystoupí žáci pěveckého odd. ZUŠ ze tříd I.Výrutové a D. Tolaše. Milým hostem bude Bohunka Sommerová. Všechny zpěváky doprovodí p.učitelka J. Čejková.

2.12. od 17.00 bude opět postavemn živý betlém. Před jeho otevřením zazpívají děti z MŠ a žáci naší ZUŠ.

3.13. zveme srdečně na kyšický vánoční koncert, který začíná v KD v 16.00 a po něm bude u obecního úřadu rozsvícen vánoční stromek.

Zpět na aktuality